Werken bij Verhoeven & Ruesink Belastingadviseurs

Het is gebleken dat een zelfstandig en onafhankelijk werkend belastingadvieskantoor een grote aantrekkingskracht uitoefent op de markt, in het bijzonder op partijen die een gespecialiseerd fiscaal advies weten te waarderen. De kwaliteit van het advies is voor ons het ankerpunt van onze dienstverlening. Bij ons is het geen massa is kassa.

Werk je al enkele jaren in de fiscaliteit en wil je graag hogerop, het vennotentraject in bijvoorbeeld, maar zie je dat in de organisatie waar je nu werkt om diverse redenen niet gebeuren? Wil je je graag verder ontplooien maar wil je niet toetreden tot een verstikkend netwerk van voorwaarden, procedures, productienormen en andere onaangenaamheden? Doe jezelf en ons een plezier en bel even. Dit soort trajecten vergt een wat langere periode van wederzijdse kennismaking en gewenning, dus daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.