Wat we doen

Specialismen

Belastingrecht is op zich al een specialisme. Maar daarin is weer een aantal onderdelen te onderscheiden.
Onderdelen die een aparte aanpak vragen. Dit zijn ze:

• Vennootschapsbelasting
• Inkomstenbelasting
• Echtscheiding
• Internationaal belastingrecht
• Loonbelasting
• Omzetbelasting (BTW)
• Overdrachtsbelasting
• Erf- en schenkbelasting
• Rechtsbescherming

Vennootschapsbelasting

Wij adviseren over de optimale fiscale structuur als u fusie- of verkoopplannen heeft. Of liever gezegd: als u die nog niet heeft. Want wacht u met het optimaliseren van de fiscale structuur totdat u een koper of verkoper heeft gevonden, dan bent u te laat. Hierdoor betaalt u te veel of te vroeg belasting.

Inkomstenbelasting

Voldoet de rechtsvorm van uw onderneming nog wel? Moet u misschien naar een BV, een commanditaire vennootschap, of naar een andere samenwerkingsvorm? En welke fiscale gevolgen heeft dat? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van uw onderneming.

Internationaal belastingrecht

U of uw vennootschap ontvangt dividenden uit het buitenland. Op die dividenden wordt dividendbelasting ingehouden. Vaak biedt een belastingverdrag de mogelijkheid om die dividendbelasting te verminderen. Meestal kunt u het restant verrekenen met uw Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar dat is niet altijd het geval.

Loonbelasting

U doet als werkgever betalingen aan een freelancer. U wilt geen moeilijkheden met de Belastingdienst, maar u wilt uw opdrachtnemer ook niet tegen de haren in strijken. Moet u loonbelasting en premies inhouden of kunt u volstaan met de constatering dat u met de man of vrouw in kwestie geen arbeidsovereenkomst hebt gesloten?

Omzetbelasting (BTW)

De omzetbelasting zit vol valkuilen. Wist u dat u Nederlandse BTW verschuldigd bent als u een buitenlandse adviseur inhuurt? De BTW, die de adviseur niet op zijn factuur hoeft te zetten, wordt naar u verlegd.

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Als de onroerende zaak een woning is, dan is het tarief geen 6 maar 2%. Dat is algemeen bekend, maar er speelt veel meer.

Erf- en schenkbelasting

Erfgenamen betalen belasting over de erfenis die ze ontvangen. U kunt maatregelen nemen om de erfbelasting voor uw nazaten te beperken. Het begint bij de testamentvorm die u kiest. Daarnaast zijn er mogelijkheden in de sfeer van schenkingen, die de uiteindelijke erfbelasting voor de erfgenamen verlagen.

Rechtsbescherming

De Belastingdienst heeft vijf jaar de tijd om terug te komen op een eerder opgelegde belastingaanslag. Hoewel de mogelijkheid van de Belastingdienst om belasting na te vorderen aan strikte regels is gebonden, komt het regelmatig voor dat de Belastingdienst in strijd met deze regels een navorderingsaanslag oplegt.

Echtscheiding

Ingrijpende gebeurtenissen hebben meestal ook ingrijpende financiële gevolgen. Vaak worden de fiscale aspecten hiervan onderbelicht. Een alimentatieverplichting wordt bijvoorbeeld dikwijls netto overeengekomen.