Vennootschapsbelasting

Fiscale structuur bij fusie/overname/bedrijfsbeëindiging

Wij adviseren over de optimale fiscale structuur als u fusie- of verkoopplannen heeft. Of liever gezegd: als u die nog niet heeft. Want wacht u met het optimaliseren van de fiscale structuur totdat u een koper of verkoper heeft gevonden, dan bent u te laat. Hierdoor betaalt u te veel of te vroeg belasting.

 

Rente bij bedrijfsovername

Een bedrijfsovername wordt vaak gefinancierd met een lening. Door een optimale fiscale structuur kan de rentebetaling fiscaal worden gesaldeerd met winsten van de overgenomen onderneming. Er zijn echter tal van regels waardoor de belastinginspecteur de renteaftrek kan weigeren. Wij adviseren u over de mogelijkheden voor effectieve renteaftrek.

 

Waarderingen op de fiscale balans

De fiscale balans van uw bedrijf hoeft niet per se exact hetzelfde te zijn als de balans die de accountant opstelt. Volgens het fiscale recht mogen bepaalde balansposten afwijkend gewaardeerd worden. Hierdoor betaalt u pas later belasting. Wij adviseren u over fiscale waarderingen van bedrijfsmiddelen.

 

Non-profit instellingen/Stichtingen/verenigingen

Wist u dat een stichting of vereniging die een onderneming exploiteert vennootschapsbelasting moet betalen over de winst? Ook non-profit instellingen zijn over bepaalde activiteiten vennootschapsbelasting verschuldigd. Maar wanneer is er sprake van een onderneming, of van belaste activiteiten? Wij adviseren u over de positie van non-profit instellingen in de vennootschapsbelasting.

 

Dochtermaatschappijen

De verkoop van aandelen in dochtermaatschappijen is belastingvrij. Dat betekent dat u bij een verlies op verkoop van aandelen in een dochtermaatschappij ook geen aftrekpost heeft. Soms is het mogelijk om de transactie anders te structureren, zodat u wel een aftrekpost krijgt. Wij adviseren u over de fiscaliteit voor dochtermaatschappijen en deelnemingen.

 

Groepsfinanciering

Financiering van dochter- of zustervennootschappen is zo oud als de weg naar Rome. Maar welke vorm van financiering: eigen vermogen, vreemd vermogen, of iets daar tussenin, al dan niet voorzien van een exotische naam? En hoe zit het met de renteaftrek bij de inlenende vennootschap? Of met de belastbaarheid van rente bij de uitlenende vennootschap? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van groepsfinanciering en verschillende financieringsvormen.

 

Fiscale verliezen

Een onderneming die in zwaar weer terecht is terechtgekomen lijdt verliezen. Deze verliezen kunt u compenseren met fiscale winsten zodat u belasting die u in het verleden betaald heeft, terugkrijgt. Als dat niet kan, laat u de verliezen staan om ze te compenseren met toekomstige winsten. Er bestaan veel regels die oneigenlijk gebruik van de verliesregeling moeten bestrijden, maar die helaas ook gevallen betreffen waarbij geen enkele sprake is van misbruik. Wij adviseren u over fiscale verliescompensatie.