Rechtsbescherming

Wij schromen niet om de strijd met de fiscus aan te gaan en trekken zo nodig de degens (‘en garde’!) tegen de fiscus. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan: Boete/navordering/naheffing, Boekenonderzoeken en Bezwaar/beroep/cassatie.

Boete/navordering

De Belastingdienst heeft vijf jaar de tijd om terug te komen op een eerder opgelegde belastingaanslag. Hoewel de mogelijkheid van de Belastingdienst om belasting na te vorderen aan strikte regels is gebonden, komt het regelmatig voor dat de Belastingdienst in strijd met deze regels een navorderingsaanslag oplegt. Verder legt de Belastingdienst bij dergelijke aanslagen boetes op. Voor deze boetes gelden weer andere formele regels dan voor de aanslag zelf. Wij adviseren u over uw formele fiscale positie.

Boekenonderzoeken

De Belastingdienst komt eens in de paar jaar uw boeken bekijken. Welke spelregels gelden er voor zo’n boekenonderzoek, en wat mag een ambtenaar van de Belastingdienst allemaal opvragen? Mag een ambtenaar bijvoorbeeld de notulen van directievergaderingen of de vergaderingen van de Raad van Commissarissen inzien? Ja, dat mag hij. Maar ook de bevoegdheid van de Belastingdienst is aan beperkingen onderhevig. Wij adviseren u over boekenonderzoeken van de Belastingdienst.

Bezwaar/beroep/cassatie

Als u het met een beslissing van de Belastingdienst niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Doet de inspecteur een uitspraak op bezwaar waarvan u vindt dat die aan te vechten is, dan kunt u in beroep bij de Rechtbank en eventueel in hoger beroep bij het Gerechtshof. Bent u het met de uitspraak van het Hof niet eens, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Al deze procedures kennen zo hun eigen spelregels.Wij adviseren u over bezwaar-, beroep- en cassatieprocedures en voeren deze desgewenst voor u.