Profiel

Verhoeven & Ruesink is een onafhankelijk belastingadvieskantoor.
De uitgangspunten voor onze dienstverlening zijn:

Kennis • Ervaring • Compact • Onafhankelijk • Transparant

Kennis

Het belastingrecht is een ingewikkelde materie waarin ook nog eens continu van alles verandert. Het is bij uitstek een vak waarin je voortdurend kennis moet verwerven en bijhouden. Een goede belastingadviseur moet het belastingrecht op een systematische wijze bestudeerd hebben en de probleemaanpak baseren op diezelfde systematiek. Met alleen vuistregels en handigheidjes schiet je tekort.

Ervaring

Naast kennis is ervaring van belang in het adviesvak. Daarmee kun je een probleem snel doorzien en het is een bron voor het vinden van de beste oplossingen. Ervaring is een voorwaarde om het fiscale recht snel en effectief in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Compact

Een slanke organisatie houdt de kosten binnen de perken en zorgt ervoor dat de vaart erin blijft.

Onafhankelijk

In de zakelijke dienstverlening is vertrouwen essentieel. Een vertrouwensrelatie kan alleen maar groeien als de adviseur slechts één belang dient: dat van zijn cliënt. Volstrekte onafhankelijkheid schept de voorwaarde voor vertrouwen, en daarmee het tot stand komen van een goed advies. Daarom kiezen wij bewust voor een positie die onafhankelijk is van andere zakelijke dienstverleners.

Transparant

Wij zijn duidelijk in wat we wel en niet doen, en in wat we wel en niet kunnen. We zijn belastingadviseurs. Als een vraagstuk niet ons vakgebied betreft, dan schakelen we in overleg met onze opdrachtgever een andere specialist in. Vanzelfsprekend moeten onze adviezen ook leesbaar en inhoudelijk duidelijk zijn. Wij zien niets in fiscaal jargon, wollig taalgebruik en onnodig lange adviezen. U mag van ons directe en duidelijke communicatie verwachten.