Omzetbelasting (BTW)

Algemeen omzetbelasting

De omzetbelasting zit vol valkuilen. Wist u dat u Nederlandse btw verschuldigd bent als u een buitenlandse adviseur inhuurt? De btw, die de adviseur niet op zijn factuur hoeft te zetten, wordt naar u verlegd. Als u prestaties verricht waarover u geen btw verschuldigd bent en dus geen aftrekrecht heeft, zit u wel met een probleem. Wij adviseren u over de verschuldigdheid en de aftrek van omzetbelasting.

 

Onroerende zaken

Als u een gebouw verhuurt aan een instelling die niet btw-plichtig is, mag u geen btw over de huurtermijnen in rekening brengen. Dit kan heel vervelend zijn als u de btw, die op de aankoop van het pand heeft gedrukt, in aftrek heeft gebracht. De kans bestaat dat u die btw gedeeltelijk weer moet terug betalen. Als u hiermee geen rekening heeft gehouden bij het vaststellen van de huurprijs, doet u zichzelf behoorlijk tekort. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij leveringen van onroerende zaken en bij ingrijpende verbouwingen. Wij adviseren u over onroerende zaken en omzetbelasting.

Invoer/uitvoer

Als u goederen levert aan een ondernemer in een EU-land bent u geen btw verschuldigd. Wel moet u voldoen aan een aantal administratieve voorwaarden. U moet bijvoorbeeld wel btw betalen als u goederen importeert uit een niet EU-land. Als u die goederen op eigen naam invoert in bijvoorbeeld Duitsland, kan het zijn dat u Duitse btw verschuldigd bent. Hoe krijgt u die weer terug? Wij adviseren u over de btw-aspecten van invoer en uitvoer.