Loonbelasting

Inhouding van belasting en aansprakelijkheid

U doet als werkgever betalingen aan een freelancer. U wilt geen moeilijkheden met de Belastingdienst, maar u wilt uw opdrachtnemer ook niet tegen de haren in strijken. Moet u loonbelasting en premies inhouden of kunt u volstaan met de constatering dat u met de man of vrouw in kwestie geen arbeidsovereenkomst hebt gesloten? Ook kan het voorkomen dat u, misschien wel zonder dat u het weet, aansprakelijk bent voor de afdracht van loonbelasting en premies van uw opdrachtnemer. Wij adviseren u over de verplichtingen tot inhouding van loonbelasting en premies en over de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheden.

 

Aantrekkelijk bruto-nettotraject

Wat is er voor een werkgever en werknemer nu mooier dan een beloning waarop geen belasting hoeft te worden ingehouden. Kostenvergoedingen, kerstpakketten, fiets van de zaak, het kan niet op. De werkkostenregeling heeft het net van wetgeving rondom die vrije verstrekkingen steeds strakker gemaakt. Voor een werkgever is het uitermate vervelend geconfronteerd te worden met naheffingen over betalingen die netto naar werknemers zijn gegaan, maar waarover u loonbelasting had moeten inhouden. U zit dan met de brokken, de naheffingsaanslag loonbelasting is voor u. Belastingvrije vergoedingen verdienen aandacht. Wij adviseren u over de fiscale aspecten van vrije vergoedingen en verstrekkingen.