Internationaal belastingrecht

Dividenden en ingehouden dividendbelasting

U of uw vennootschap ontvangt dividenden uit het buitenland. Op die dividenden wordt dividendbelasting ingehouden. Vaak biedt een belastingverdrag de mogelijkheid om die dividendbelasting te verminderen. Meestal kunt u het restant verrekenen met uw Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar dat is niet altijd het geval. Ook de verplichte inhouding van dividendbelasting aan bepaalde buitenlandse aandeelhouders staat ter discussie onder invloed van Europees recht. Wij adviseren u over de verrekening van buitenlandse dividendbelastingen.


Andere buitenlandse bronbelastingen

U verhuurt machines aan een buitenlandse ondernemer die u daarvoor huur betaalt. In sommige landen moet op dergelijke inkomsten een bronbelasting worden ingehouden. Hetzelfde geldt voor betalingen uit hoofde van licenties, of voor rentebetalingen. De vraag is of u deze ingehouden belastingen met uw Nederlandse belasting kunt verrekenen. Om het nog ingewikkelder te maken: soms kunt u buitenlandse belasting verrekenen terwijl er helemaal niets is ingehouden. Bijvoorbeeld als u zaken doet met ontwikkelingslanden. Wij adviseren u over de verrekening van buitenlandse bronbelastingen.


Buitenlands filiaal

U wilt een activiteit in het buitenland starten. Moet u hiervoor een dochtermaatschappij oprichten? Of kan het ook door middel van een filiaal? Wij adviseren u over de fiscale gevolgen van buitenlandse ondernemingsactiviteiten.


Wonen in het buitenland

Waar het vroeger al een probleem was om een paar pakken koffie mee de grens over te nemen, is het tegenwoordig heel gewoon om in Nederland te werken en in Duitsland te wonen. Maar hoe zit het in dat geval met de hypotheekrenteaftrek en met alle andere onderdelen die het fiscale inkomen bepalen. Grensarbeiders en andere mensen die hun leven verdelen over twee of meer landen krijgen te maken met tal van bepalingen die soms ook in hun voordeel kunnen werken.  Wij adviseren u over de buitenlandse belastingplicht.


Werken in het buitenland

Voor mensen die in Nederland wonen en worden uitgezonden naar het buitenland bestaan er fiscale faciliteiten. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Voor werkgevers èn werknemers is het van belang te weten welke invloed de fiscale faciliteiten hebben op het bruto-nettotraject. Wij adviseren u over de fiscale gevolgen van werken in het buitenland.


Buitenlandse deskundigen

Als een Nederlandse werkgever een deskundige uit het buitenland naar Nederland haalt, kan een gedeelte van het loon soms netto worden uitbetaald. Maar wanneer is er sprake van specifieke deskundigheid? En over welk voordeel praten we eigenlijk? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van betalingen aan buitenlandse deskundigen.

Kortom: bij internationale fiscale problematiek brengen wij de valkuilen én de oplossingen in beeld.