Inkomstenbelasting

Rechtsvorm

Voldoet de rechtsvorm van uw onderneming nog wel? Moet u misschien naar een bv, een commanditaire vennootschap, of naar een andere samenwerkingsvorm? En welke fiscale gevolgen heeft dat? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van de rechtsvorm van uw onderneming.


Verhouding BV – directeur/aandeelhouder

Transacties tussen de bv en haar aandeelhouder worden op een bijzondere manier in de belastingheffing betrokken. Rood staan bij de eigen bv is niet meer aantrekkelijk, behoudens een paar  – belangrijke – uitzonderingen. Ook de verhuur van een pand aan uw eigen bv heeft zo z’n eigen fiscale aspecten. Wij adviseren u over de optimale verhouding tussen de bv en haar directeur-grootaandeelhouder.


Eigen woning

De overheid legt de hypotheekrenteaftrek steeds meer aan banden. Daar waar u ooit de aankoop van een auto met een hypothecaire lening kon financieren om zo renteaftrek te creëren, is dat tegenwoordig allemaal anders. En als u uw woning verkoopt, kan de hypotheekrente van de lening die u voor de nieuwe woning aangaat gedeeltelijk niet aftrekbaar zijn. En hoe zit het met de kapitaalverzekering, die bij uw hypothecaire lening hoort? En hoe zit dit als u gaat scheiden? En kunt u de eigen BV inzetten als geldverstrekker?  Wij adviseren u over de fiscale aspecten van uw woning.


Overlijden

Bij overlijden eindigt de belastingplicht van degene die overleden is. De erfgenamen zien zich, behalve met de erfbelasting, geconfronteerd met een mogelijke inkomstenbelastingclaim. Zeker als de overledene een onderneming had.


Emigratie/Immigratie

Als u Nederland verlaat neemt u in uw koffer bijna altijd zaken mee waarover u bij het passeren van de grens belasting moet betalen. Een pensioenrecht bijvoorbeeld, of een pakket aandelen dat een aanmerkelijk belang (>5%) vertegenwoordigt. De Belastingdienst legt dan ‘conserverende aanslagen’ op. Dat zijn aanslagen die u onder bepaalde voorwaarden niet hoeft te betalen. De Europese rechter heeft al eens geoordeeld dat een aantal onderdelen van zo’n conserverende aanslag strijdig is met Europees recht. Wij adviseren over de fiscale aspecten van emigratie en immigratie.


De auto

De bijtelling voor het privégebruik auto is tegenwoordig gewoon loon en daarmee onderworpen aan inhouding van loonheffing. Dat maakt de vraag hoe aantrekkelijk het eigenlijk is om een auto van de zaak te hebben actueler dan ooit. Hoeveel moeite moet u doen om onder de bijtelling uit te komen? Is het voordelig om een vergoeding voor het privégebruik aan de werkgever te betalen? Waaraan moet een kilometeradministratie voldoen? Als u de auto ’s avonds en in het weekend op de parkeerplaats van het bedrijf laat staan, moet u dan wel privégebruik bijtellen? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van de auto.


Inkomens- en vermogensplanning

U wilt natuurlijk ook weten of u na uw pensionering nog wel rond kunt komen. Een planning op de lange termijn van de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen biedt het nodige inzicht. Bij voorkeur uitgevoerd door iemand die geen binding heeft met financiële instellingen die u producten voor uw oude dag willen verkopen. Natuurlijk, de toekomst staat in de sterren geschreven. Maar er valt best wat te zeggen over de toekomst van uw besteedbare ruimte op basis van de huidige inzichten. Wij adviseren u over uw inkomens- en vermogensplanning.