Erf- en schenkbelasting

Algemeen

Erfgenamen betalen belasting over de erfenis die ze ontvangen. U kunt maatregelen nemen om de erfbelasting voor uw nazaten te beperken. Het begint bij de testamentvorm die u kiest. Daarnaast zijn er mogelijkheden in de sfeer van schenkingen, die de uiteindelijke erfbelasting voor de erfgenamen verlagen. Een aantal eenvoudige handelingen kan soms al veel schelen.

 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Bent u ondernemer, dan zijn er bijzondere faciliteiten van toepassing bij schenking of vererving van het ondernemingsvermogen of aandelen. Deze faciliteiten blijken in de praktijk tot grote belastingbesparingen te kunnen leiden. Besparingen in de vorm van uitstel, maar ook afstel van betaling, zelfs tot een waarde van ongeveer € 1.100.000 van het ondernemingsvermogen helemaal, en voor het meerdere tot 83% van de waarde van het ondernemingsvermogen. Overigens is de regeling nogal ingewikkeld en vergt ze bovendien soms aanpassing van het testament.